top of page

Na odległość

30 - 50 zł

Analiza wartości odżywczej paszy:

- zielonka z kukurydzy

- kiszonka z kukurydzy

- suche ziarno kukurydzy

- kiszone ziarno kukurydzy

- zielonka z traw

- kiszonka z traw

- siano z traw / lucemy

- soja

- ziarno zbóż

- TMR

Analiza struktury TMR lub pocięcia kukurydzy na kiszonkę

Określenie terminu zbioru kiszonki kukurydzy

Wycena wartości pokarmowej w systemie INRA

Koszty: A, B, C lub D = 30 zł za próbkę / A+B+C+D= 50 zł

Jednorazowa

od 150 zł/h

Analiza z oferty „na odległość”

Analiza kału na sitach kałowych

Zwiększenie produkcyjności krów

Zmniejszenie kosztów paszy bez zmniejszenia wydajności

Zidentyfikowanie przyczyny problemów np. z rozrodem, mastits

Obliczenie kosztów produkcji mleka

Znalezienie słabych punktów w gospodarstwie

Porównanie opłacalności produkcji w stosunku do innych gosp.

Doradztwo przy projektowaniu obory

Wiele innych – w zależności od sytuacji

Odpowiedzialna

0,02 zł / litr

Pełen zakres usług z nieograniczoną ilością wizyt

Bez przerwy pracujemy nad poprawą opłacalności

Umowa minimum na 6 miesięcy

Za swoje usługi pobieramy jedynie 0,02 zł z litra mleka

Często już po pierwszym miesiącu korzystania z naszych usług koszt ten jest obniżony nawet o 5-10 gr/litr mleka

bottom of page
input[type="number"]::-webkit-outer-spin-button, input[type="number"]::-webkit-inner-spin-button { -webkit-appearance: none; margin: 0; } input[type="number"] { -moz-appearance: textfield; }